کدکالا: 192

روانشناسی زن در نهج البلاغه

دانستیم که مباحث زنان از مهمترین مباحث در طول تاریخ بوده است که همیشه مورد هجوم نظریه های افراط گرایانه و تفریطی قرارگرفته است. پاره ای، زنان را ضعیف، ناکارآمد و موجود فرعی دانسته و برخی او را میوه ی اصلی خلقت برشمرده و به تضعیف و تحقیر جنس مرد پرداخته اند و ساز فمنیستی می نوازند. در این میان دین به عنوان هدایتگر واقعی بشر و مربی او به این مسئله نگاهی همه سویه و دقیق داشته و زن را با ویژگی های...
نا موجود
95,000 ریال

فصل اول: ساختار مفهومی
لحظه ای با علی (علیه السّلام) و نهج البلاغه

پیش از آن که بر دریای بیکران نهج البلاغه گام اندیشه و بینش نهیم و مرواریدهای معرفت و هدایت را یکی پس از دیگری بیابیم، بجاست قدری از دریا و صدفی که مروارید آفرین این دریا است، سخن گوییم.

گرچه از علی سخن گفتن جز در بندکشیدن حقیقتی بزرگ در زنجیر واژه ها نیست و هرگز نمی توان به بلندای معرفت آن پیشوای روشن بین دست یافت امّا نگریستن به افقی چنین بلند و با شکوه نیز لطفی دارد نگفتنی!

دانشمند مسیحی لبنانی، سلیمان کتّانی بر این باور است:

«به این سان فرصتی رخ نمود تا در تاریک ترین شبی که طولانی ترین سیاهی اعصار و قرون را بر خود بیحیده است و آدمی را به 1. صوت العداله الانسانیه، جرج جرداق، ص 19. (به نقل از شبلی شمیل)

ما از علی چه گوئیم وقتی که پیشتازان مکاتب مادی گری می گویند:

«پیشوا علی بن ابیطالب، بزرگِ بزرگان، یگانه نسخه ای است که نه شرف و نه غرب، نه درگذشته و نه امروز صورتی مطابق این نسخه ندیده است.»1


زیر خروارها نابخردی و ستم و انحراف به گور سرد خاموشی و فراموشی خوابانده بود. مردی به وجود آید با گنجینه های گرانبار از مواهب و استعداد و فضایل که نمی شود کسی بدان دست یابد و همطراز نوابغ و قهرمانان نشود.»

سایر مشخصات محصول

نویسنده : مریم معین الاسلام ناهید طیبی
انتشارات : بهشت بینش
شابک : 978-964-93834-9-2
قیمت :
موضوع : زن در نهح البلاغه
سایز : رقعی

برچسب ها